GDPR VOOR DE VERZEKERINGSMAKELAAR

U heeft het begrip de afgelopen maanden ongetwijfeld al horen vallen: GDPR. De nieuwe Europese privacywet, voluit General Data Protection Regulation, wordt in mei 2018 van kracht en heeft op alle ondernemingen een grote impact. Ook in de verzekeringssector zal de GDPR haar sporen nalaten. We nemen de belangrijkste elementen onder de loep.

WAAROVER GAAT HET?

De GDPR is erop gericht de persoonlijke gegevens van mensen beter te beschermen. De nieuwe wetgeving legt aan ondernemingen een aantal strikte voorwaarden op waaraan moet worden voldaan wanneer het gaat om de verwerking van persoonsgegevens.

Laat u zich trouwens vooral niet misleiden door de term “verwerking”. Ook gewoon de gegevens bijhouden is op zich al een verwerking, er is niet per se een actieve handeling vereist.

Privacywetgeving is op zich niet nieuw. Reeds in 1992 werd in België een privacywet in het leven geroepen. Het probleem met deze wet is echter dat weinig bedrijven ermee in regel zijn, en dat er geen sancties in opgenomen zijn. Dat is wel even anders in de nieuwe wet, waar gedreigd wordt met monsterboetes van 4% van de wereldwijde jaaromzet met een minimum van 20.000 euro.

Meer info op ons evenement in Bar d’Hiver

 

WAT BETEKENT HET VOOR U?

Als verzekeringsmakelaar bent u uiteraard voortdurend in de weer voor uw klanten, en om de klant optimaal te kunnen bedienen is het absoluut noodzakelijk dat u over voldoende gegevens van de klant beschikt.

Dat betekent dat u op vrij grote schaal persoonsgegevens verwerkt en dus dat de nieuwe privacywet een grote impact zal hebben op uw dagelijkse praktijk.

Een vuistregel van de wet bestaat erin dat we vanaf mei 2018 een rechtsgrond zullen nodig hebben voor de verwerking van persoonsdata. In de meeste gevallen zal die grond erin bestaan dat toestemming zal moeten verkregen worden van de betrokkene voor de verwerking van zijn persoonlijke gegevens (denk aan naam, telefoonnummer, adres, rijksregisternummer, …).

U zult uw cliënten goed en transparant moeten informeren over de gegevens die u wil verwerken en de doeleinden waarvoor u deze gegevens wil gaan gebruiken.

Een andere rechtsgrond die vaak zal voorkomen is het hebben van een contractuele relatie. Zeker in de context van verzekeringskantoren zal deze rechtsgrond alomtegenwoordig zijn. Het afsluiten van een contract geeft u het recht om de gegevens te verwerken die u nodig heeft om te kunnen voldoen aan uw contractuele verplichting. Het spreekt dus bijvoorbeeld voor zich dat u een nummerplaat nodig heeft om een autoverzekering te kunnen afsluiten, of een adres voor een brandverzekering, om maar een aantal zeer voor de hand liggende voorbeelden te geven.

OPPORTUNITEITEN

Op het eerste zicht klinkt de GDPR niet bepaald als een goednieuwsshow. Wie echter verder kijkt dan de oppervlakte zal al gauw zien dat er ook heel wat opportuniteiten liggen.

Zo kan het bewust omgaan met privacy een concurrentieel commercieel voordeel vormen en kunnen bepaalde datastromen efficiënter worden gemaakt. Misschien liggen er zelfs nog opportuniteiten voor het grijpen om bepaalde data die binnen de organisatie aanwezig is te gaan omzetten in business?

EN NU? ACTIE!

U heeft het al begrepen: er is nog werk aan de winkel.

De wetgever heeft met de GDPR gepoogd bewustzijn rond privacy te creëren, en dat is dan ook exact wat van u als ondernemer verwacht wordt: dat u bewustzijn creëert binnen uw onderneming en dat op een verstandige manier wordt omgegaan met persoonsgegevens, niet alleen van klanten en prospecten, maar ook van medewerkers.

Een uitgebalanceerd privacybeleid en een IT-infrastructuur die volledig op punt staat zijn twee essentiële bouwstenen van een GDPR-proof aanpak. Er zijn nog een aantal maanden te gaan voor de wet in voege treedt, dus er is zeker nog voldoende tijd, bovendien zijn er tal van professionele dienstverleners die u op een zeer laagdrempelige manier kunnen begeleiden richting GDPR compliancy.

De juristen van Dull Consulting geven u uitleg!
In samenwerking met Dull Consulting
Inspiratiesessie 'GDPR voor de verzekeringsmakelaar'
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec
Meer info over de infosessie