De autoriteit FSMA heeft een mededeling verzonden over de Europese Verordering betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (ook ‘Disclosureverordening’ of ‘SFDR’ genoemd). U kan deze mededeling hier terugvinden.

In het kort wil dit zeggen dat, indien de SFDR van toepassing is op uw kantoor, dat u dit transparant dient te vermelden op uw website. Wilt u weten of de SFDR van toepassing is op uw kantoor? Volg dan onderstaande vragenlijst om te weten of u in orde bent voor de SFDR:

Vraag 1: Is mijn kantoor actief in LEVEN?

  • Ja: Ga naar vraag 2.
  • Nee: De SFDR is niet van toepassing. U hoeft niets te doen.

Vraag 2: Geeft mijn kantoor advies voor verzekeringen met beleggingscomponent (4de pijler)?

  • Ja: Ga naar vraag 3.
  • Nee: Dan dekt het Insucommerce documentcenter op uw website de lading, en hoeft u hier ook niets voor te doen.

Vraag 3: Stelt mijn kantoor minder dan drie werknemers tewerk?

  • Ja: Dan dekt het Insucommerce documentcenter op uw website de lading, en hoeft u hier ook niets voor te doen.
  • Nee: De SFDR is van toepassing. Download hieronder de standaardtekst en bezorg ons deze. Wij plaatsen deze standaardtekst dan op uw pagina.

Natuurlijk is deze wel onder voorbehoud. Hoewel het document werd opgemaakt met de grootste zorg, kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden. Het is mogelijk dat het document nog wijzigt in functie van nieuwe wetgeving en/of rechtspraak. Insucommerce biedt geen enkele garantie dat de rechtbanken, overheden en/of administraties het eens zullen zijn met deze visie . U dient het gebruik van het document bij voorkeur af te toetsen aan de eigen concrete omstandigheden.

Download hier de standaardtekst

Wenst u meer informatie over de vragenlijst of de SFDR van toepassing is op uw kantoor?

Bekijk dan hier ons gedetailleerd stappenplan.

Over het persbericht:

Deze mededeling informeert de ondernemingen over de inwerkingtreding van de Europese Verordening (EU) 2019/2088 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (ook ‘Disclosureverordening’ of ‘SFDR’ genoemd). Zij verduidelijkt de regels die enerzijds van toepassing zijn op de ondernemingen, en anderzijds op de producten, alsook de verwachtingen van de FSMA in dat verband. Deze regels treden in werking op 10 maart 2021.

Over de FSMA:

De FSMA is aangesteld als de bevoegde autoriteit om toezicht te houden op de bepalingen van de Verordening. Zij ziet erop toe dat de informatie die de ondernemingen publiceren over duurzaamheid, correct, duidelijk, niet-misleidend, toereikend en transparant zijn om aldus elk risico op ‘greenwashing’ te vermijden.

Terug naar overzicht